• 01-542982, 545720, 549106, 400156
 • info@ilbc.edu.mm, recdept@ilbc.edu.mm
 • ILBC

  IGCSE & A LEVEL SCHOOL

Rain or Shine, Learning Always Continues at ILBC

ILBC Home-based Learning
(HBL)

ILBC ၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ဖြင့္လွစ္မည့္ Home-based Learning (HBL) အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား


ILBC ေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား အသက္အ႐ြယ္အလိုက္ ရရွိရမည့္ ပညာေရး တန္းစဥ္မ်ား မဆုံးရႈံးေစေရးႏွင့္ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို ေနာက္တစ္တန္းသို႔ ဆက္လက္တက္ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ေက်ာင္းမ်ားနည္းတူ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ ILBC အေနျဖင့္ အိမ္တြင္ေန၍ သင္ယူရမည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ နည္းပညာျဖင့္ အသုံးျပဳသင္ၾကားႏိုင္ေသာ Home-based Learning အစီအစဥ္ကို ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ေက်ာင္းမ်ားနည္းတူ တည္ေထာင္ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ILBC ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာေရးအဆက္မျပတ္ေစေရးအတြက္ နည္းပညာသုံးသင္ၾကားေသာ Home-based Learning (HBL) အစီအစဥ္ျဖင့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင္ႏွစ္ကို စတင္ထားရန္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
HBL အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိရမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသိေပး တင္ျပအပ္ပါသည္။

ILBC Home-based Learning အစီအစဥ္ျဖင့္ အိမ္တြင္ေန၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ရသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား


  • အသက္အ႐ြယ္အလိုက္ ေလ့က်င့္တတ္ေျမာက္ရမည့္ သင္ခန္းစာမ်ား ျပည့္စုံစြာ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးေျမာက္ႏိုင္ရန္။
  • သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို ေလွ်ာ့၍သင္ၾကားျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တက္မည့္အတန္းမ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္လာမည္ကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္။
  • ေက်ာင္းမဖြင့္ႏိုင္ေသးေသာ ကာလမ်ားတြင္ ေလ့က်င့္ရမည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္တြင္ က်န္ရွိေသာ ကာလအတြင္း စာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္စာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ခ်ဳံ႕၍ သင္ၾကားရျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္။
  • အသက္အ႐ြယ္အလိုက္ တန္းစဥ္ ဆက္လက္တက္ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ေလ့လာ သင္ယူမႈမ်ား ၿပီးေျမာက္ထားႏိုင္ရန္။
  • ယေန႔အခ်ိန္အခါမွစ၍ အနာဂတ္ကာလမ်ားတြင္ အြန္လိုင္းမွ သင္ယူျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲ၍မရသည့္ အေျခအေနျဖစ္လာႏိုင္သည့္အတြက္ အြန္လိုင္းမွ သင္ယူတတ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္လာေစရန္။
  • ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ အသီးသီးရွိ သက္တူ႐ြယ္တူေက်ာင္းသားမ်ားကဲ့သို႔ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို အတန္းမနစ္နာဘဲ တန္းစဥ္တက္သြားႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရရွိေစရန္။

 

Q1 – ILBC Curriculum ဆိုတာဘာလဲ?

 • ILBC Curriculum သည္ Pearson, Edexcel, International GCSE Curriculum ကို အေျချပဳထားပါသည္။
 • ILBC Curriculum တြင္ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း ပါရွိပါသည္။ အပိုင္း (၁)သည္ Core Curriculum ေခၚ ပင္မသင္႐ိုးျဖစ္သည္။ အပိုင္း (၂)သည္ Extended Curriculum ေခၚ တိုးခ်ဲ႕သင္႐ိုး ျဖစ္သည္။

Q2 – Core Curriculum ႏွင့္ Extended Curriculum ကိုသုံး၍ သင္ၾကားသည့္အခါ ဘယ္လိုကြာသလဲ?

 • Core Curriculum ကိုသုံး၍ ေလ့က်င့္ထားေသာ ေက်ာင္းသားသည္ အတန္းအ႐ြယ္အလိုက္ သိရမည့္ အရာမ်ားကို သိရွိနားလည္ ၾကသည္။
 • Core Curriculum ႏွင့္ Extended Curriculum ပူးတြဲ၍ ေလ့က်င့္ထားေသာ ေက်ာင္းသားသည္ သိရွိနားလည္႐ုံမွ်မက လက္ေတြ႕အသုံးခ်တတ္သည့္ အဆင့္သို႔ေရာက္သည္။

Q3 – Core Curriculum ႏွင့္ Extended Curriculum သင္႐ိုးႏွစ္မ်ိဳးစလုံး ေပါင္းစပ္သင္ၾကားရန္ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ လိုအပ္သလဲ?

 • စာသင္ရက္ေပါင္း (၁၈၀)ထက္မနည္း လိုအပ္ပါသည္။

Q4 – Core Curriculum ႏွင့္ Extended Curriculum သင္႐ိုးႏွစ္မ်ိဳးစလုံး ေလ့က်င့္မႈ မရွိလွ်င္ ဘာျဖစ္မလဲ?

 • ေနာက္စာသင္ႏွစ္တြင္ ေနာက္တစ္တန္းသို႔ တက္ေရာက္မရႏိုင္ပါ။

Q5 – ႏွစ္တိုင္းႏွစ္တိုင္း တစ္တန္းၿပီးတစ္တန္း ပုံမွန္အတန္းတက္သြားႏိုင္ရန္ ဘာလုပ္ရမလဲ?

 • HBL သင္ယူမႈအစီအစဥ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ပုံမွန္သင္ယူမႈအစီအစဥ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္းျဖစ္ေစ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ (၇၅)ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မနည္း (သင္ယူမႈရက္ေပါင္း ၁၃၅ ရက္ထက္မနည္း) ေလ့က်င့္သင္ၾကားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

Q6- HBL သင္ယူမႈအစီအစဥ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ပုံမွန္သင္ယူမႈအစီအစဥ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္းျဖစ္ေစ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ (၇၅) ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ေလ်ာ့နည္းေလ့က်င့္ထားေသာ ေက်ာင္းသားကို စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ ေပး၍ရပါသလား?

 • မရပါ။

Q7 – Extended Curriculum တစ္ခုတည္းျဖင့္ ေလ့က်င့္လို႔ ရပါသလား?

 • Extended Curriculum သည္ Core Curriculum ႏွင့္ ပူးတြဲသင္ၾကားရေသာေၾကာင့္ Extended Curriculum တစ္ခုတည္းျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကား၍ မရပါ။
 • Core Curriculum တစ္ခုတည္းျဖင့္ သင္ၾကား‌ေလ့က်င့္ႏိုင္ေသာ္လည္း Extended Curriculum တစ္ခုတည္းျဖင့္ (Core Curriculum မပါဘဲ) သင္ၾကား၍မရပါ။

Q8 – မည္သို႔အတန္းတင္ေပးမည္လဲ?

 • HBL သင္ယူမႈအစီအစဥ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ပုံမွန္သင္ယူမႈအစီအစဥ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္းျဖစ္ေစ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ (၇၅)ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မနည္း ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို မွန္ကန္ၿပီး‌ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ထားေသာ ေက်ာင္းသားသည္ ေနာက္တစ္ဆင့္သို႔ ဆက္လက္တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။

Q9 – HBL အတြက္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းအပ္ရမည္လဲ?

 • HBL အစီအစဥ္အတြက္ စာရင္းေပးသြင္းျခင္းကို ေမလ (၂) ရက္ေန႔မွ (၁၂) ရက္ေန႔အထိ လက္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။ စာရင္းသြင္းရာတြင္ online မွ စာရင္းေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး Facebook page တြင္ ရွိေသာ link မွ တစ္ဆင့္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

Q10 – ေမလ(၁၂) ရက္ေန႔ထက္ ေနာက္က်စာရင္းေပးသြင္းရင္ ဘာျဖစ္မလဲ?

 • အခမဲ့သင္ၾကားေပးေသာ ႏွစ္ပတ္သင္တန္းတြင္ ရက္ျပည့္တက္‌ေရာက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါရန္ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ေမ (၂)ရက္ေန႔မွ ေမ (၁၂)ရက္ေန႔အတြင္း အခ်ိန္မီစာရင္းေပးသြင္းျခင္းျဖင့္ ကူညီၾကပါရန္ အထူးေလးစားစြာ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
 • အခ်ိန္မီစာရင္းေပးသြင္းေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အခမဲ့သင္ၾကားေပးေသာသင္တန္းကို ေမလ (၁၈)ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ေမလ (၂၉) ရက္ေန႔အထိ စာသင္ပတ္ (၂)ပတ္ၾကာ တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ေမလ (၁၂)ရက္ေန႔ထက္ ေနာက္က်စာရင္းေပးသြင္းေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အခမဲ့သင္ၾကားေပးေသာသင္တန္းတြင္ေမလ (၂၅)ရက္ေန႔မွ ေမလ (၂၉) ရက္ေန႔ထိ စာသင္ပတ္(၁)ပတ္ၾကာတက္ေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Q11 – ပုံမွန္ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္ရင္ HBL ရွိေနဦးမလား?

 • HBL သီးသန႔္သင္တန္းမရွိေတာ့ပါ။ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းသင္ၾကားျခင္းသင္္တန္း (Remedial Class) ႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း (Extended Curriculum) လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္ပိုင္းသုံးစြဲရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

Q12- မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ HBL ကို သီးသန႔္ဆက္လက္ထားရွိလို႔မရသလဲ?

 • HBL သီးသန႔္အစီအစဥ္သည္ အေရးေပၚအေျခအေနကာလ အတြက္သာ ျဖစ္သည္။
 • ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာေရးမထိခိုက္ေစေရးတြက္ ဆရာ ဆရာမႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား အားလုံးသည္ မိမိတို႔၏ လစာႏွင့္ခံစားခြင့္မ်ားကို အထူးေလွ်ာ့ခ်၍ သင္ၾကားမႈအစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။
 • ပုံမွန္ေက်ာင္းမ်ား ျပန္ဖြင့္ေသာအခါ ဆရာ ဆရာမႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ပုံမွန္လစာ ခံစားခြင့္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိရန္ လိုအပ္ပါသျဖင့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း ျပန္ဖြင့္ျဖစ္ပါက ပုံမွန္ေက်ာင္းလခကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ေက်ာင္းလခအတိုင္း ဆက္လက္ထားရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

Q13 – HBL တက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ မည္သို႔ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ရရွိပါမည္လဲ?

HBL တက္ေရာက္ျခင္းမွ ရရွိႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားစြာအနက္ အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

 • HBL အစီအစဥ္ကို ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္အစမွ မွန္မွန္တက္ေရာက္ေသာေက်ာင္းသားသည္ ပုံမွန္ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ကာလ တိုေတာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ရွည္ၾကာသည္ျဖစ္ေစ အ႐ြယ္အလိုက္ သင္ယူေလ့က်င့္ရမည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၿပီးျဖစ္၍ အတန္းနစ္နာျခင္းမရွိဘဲ ေနာက္တစ္တန္းသို႔ ဆက္လက္ တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 • သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းပါလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ လုံေလာက္ေသာ အခြင့္အလမ္းရွိသည္။
 • ဘာသာရပ္စုံလင္စြာ ေလ့က်င့္ရန္ အခြင့္အလမ္းရွိသည္။
 • ႀကီးၾကပ္သူဆရာ၏ တိုက္႐ိုက္လမ္းၫႊန္မႈရရွိသည္။
 • လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ခန္းမ်ိဳးစုံ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရသည္။
 • အတန္းေဖာ္မ်ားျဖင့္ အတူတကြ သင္ယူခြင့္ရသည္။
 • အုပ္စုလိုက္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရသည္။
 • အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရန္ သင္ယူမႈပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းရွိျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တည္ၿငိမ္မႈရရွိျခင္း၊ မလိုလားအပ္ေသာ စိတ္ကူးမ်ား မဝင္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္ထြန္းသည္။ 
 • သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းျဖင့္ စနစ္တက် ေရးဆြဲထားေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ၾကျခင္းျဖစ္၍ ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ထြန္းသည္။

လူမႈေရးႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားအျဖစ္

 • ေက်ာင္းသားသည္ စနစ္တက် စီမံထားေသာ သင္ယူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရွိေနသျဖင့္ တည္ေဆာက္ ရရွိထားၿပီးေသာ သင္ယူေနျခင္း အေလ့အထ မေပ်ာက္ဆုံးျခင္း။
 • အိမ္အတြင္း ေနထိုင္သည့္ကာလရွည္အတြင္း ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏိုင္ေသာ လုံၿခဳံမႈရွိသည့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခု ရွိေနျခင္း။
 • မိမိ၏လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ကို ယုံၾကည္မႈျမင့္မားလာျခင္း
  စသည့္အက်ိဳးရလာဒ္မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

နည္းပညာဆိုင္ရာ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားအျဖစ္

 • မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ေက်ာင္းသားတိုင္း မရွိမျဖစ္လိုအပ္လာသည့္ အြန္လိုင္းမွ ပညာသင္ယူမႈ အေတြ႕အႀကဳံ ေကာင္းစြာရရွိျခင္း။
 • နည္းပညာကို မွန္ကန္စြာ စည္းစနစ္တက်အသုံးျပဳတတ္လာျခင္း
  စသည့္ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

Q14 – လစဥ္သင္တန္းေၾကးကေရာ ဘယ္လိုသတ္မွတ္ေကာက္ခံမွာလဲ?

HBL အစီအစဥ္တြင္ သင္တန္းေၾကးကို တစ္လခ်င္းႀကိဳတင္ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး လစဥ္သင္တန္းေၾကးမွာ –

IGCSE Class MMK/month
Kindergarten 135,000
Primary 1 145,000
Primary 2 145,000
Primary 3 145,000
Primary 4 250,000
Primary 5 250,000
Primary 6 250,000
Secondary 1 360,000
Secondary 2 360,000
Secondary 3 360,000
Secondary 4 360,000
Secondary 5 370,000
Secondary 6 380,000

Q15 – ဆက္လက္တက္ေရာက္မည္ဆိုပါက သင္တန္းေၾကးကို မည္သို႔ေပးသြင္းရမည္လဲ?

 • ေမလအတြင္း သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးမႈသည္ အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြက္ HBL သင္တန္းေၾကးကို ေမလ (၂၅)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေပးသြင္းရပါမည္။ သင္တန္းေၾကးကို Online မွ ေပးသြင္းႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားကို အေသးစိတ္ ထပ္မံ‌ေၾကညာေပးပါမည္။

Q16 – HBL အစီအစဥ္တက္ေရာက္ရန္ မည္သည္မ်ား လိုအပ္ပါသလဲ?

 • Mobile (Android or iOS)၊ Tablet ၊ PC or Laptop ၊ MacBook တစ္ခုခုရွိ႐ုံျဖင့္ “Microsoft Teams App” ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။
 • PC ႏွင့္ Laptop တြင္ OS Version မွာ Windows 10
 • Android Phone ႏွင့္ Tablet Version တြင္ အနည္းဆုံး 6.0 ႏွင့္အထက္
 • iOS Version တြင္ အနည္းဆုံး 10.0 ႏွင့္အထက္ ျဖစ္ရပါမည္။
 • Desktop ျဖင့္သင္ၾကားသင္ယူမႈျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက Microphone ႏွင့္ Webcam ရွိရပါမည္။

Q17 – Kindergarten ကေလးမ်ားႏွင့္ Primary 1, Primary 2, Primary 3 ကေလးမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပပါ့မလား?

 • ေႏြရာသီသင္တန္းမ်ားတြင္ Kindergarten, Primary 1, Primary 2, Primary 3 အ႐ြယ္မ်ား ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ သင္ယူခဲ့ၾကပါသည္။ HBL သင္႐ိုးမ်ားကို အတန္းတိုင္းအတြက္ အသက္အ႐ြယ္အလိုက္ သီးျခား ‌ေရးဆြဲထားၿပီး သင့္တင့္ေသာ Screen Time မ်ားသတ္မွတ္ထားသျဖင့္ သင္ယူမႈတြင္ လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကပါသည္။

Q18 – Primary 4, Primary 5, Primary 6 ကေလးမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပပါ့မလား?

 • ILBC ေက်ာင္း၏ ပုံမွန္သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းပါ ေလ့က်င့္မႈအရ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာကို ေကာင္းစြာ တတ္ကြၽမ္းသည့္အတြက္ HBL မွ သင္ယူမႈတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ထိထိေရာက္ေရာက္ သင္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Q19 – Secondary 1, Secondary 2, Secondary 3, Secondary 4, Secondary 5, Secondary 6 ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ အဆင္ေျပပါ့မလား?

 • ILBC Secondary ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာကို ေကာင္းစြာတတ္ကြၽမ္းေအာင္ ေလ့က်င့္ထားၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ သင္ယူမႈတြင္ ပို၍အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ထိထိေရာက္ေရာက္ သင္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Q20 – HBL အစီအစဥ္တြင္ မိဘမ်ားပါ ပါဝင္သင္ၾကားရမည္လား?

 • HBL အစီအစဥ္တြင္ မိဘမ်ား ပါဝင္သင္ၾကားရန္ မလိုအပ္ပါ။

Q21 – HBL အစီအစဥ္တြင္ မိဘမ်ားက ဘာလုပ္ေပးရမလဲ?

 • HBL အစီအစဥ္တြင္ သင္ၾကားေရးအတြက္ ဆရာမ်ားက အလုံးစုံတာဝန္ယူထားၿပီး မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကိုသာ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
  (၁) လိုအပ္ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ လိုပါသည္။
  (၂) စက္ပစၥည္းမ်ား သုံးသည့္အခါ လွ်ပ္စစ္ ေဘးအႏၲရာယ္မရွိေစေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးရန္လိုပါသည္။
  (၃) HBL အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္သူအားလုံးလိုက္နာရမည့္ Home-based Learning Policy Guide Line ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

Q22 – အကယ္၍ စာသင္ႏွစ္ၿပီးဆုံးသည္အထိ ေက်ာင္းေတြျပန္မဖြင့္ျဖစ္လို႔ HBL နဲ႔ဆက္သင္ျဖစ္ရင္ Exam လုပ္ၿပီး Result ထုတ္ေပးမွာလား? အတန္းတက္ေပးမွာလား?

 • Result ထုတ္ျပန္ေပးပါမည္။ ေအာင္ျမင္ပါက ေနာက္တစ္တန္းသို႔ ဆက္လက္တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

Q23 – HBL အစီအစဥ္ကို ေနာက္က်မွ တက္ေရာက္ေသာသူမ်ားတြက္ မည္သို႔စီစဥ္ထားပါသလဲ? အတန္းခြဲပါမည္လား? သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း တူမည္လား?

 • ေက်ာင္းပုရဝုဏ္တြင္ ျပန္လည္တက္ေရာက္ခြင့္မရေသးသည့္ ကာလတြင္ HBL တက္ေရာက္မႈ (၁)လ ေနာက္က်ၿပီးမွ အပ္ႏွံခဲ့လွ်င္ အတန္းသီးျခားခြဲ၍ သင္ၾကားမည္မဟုတ္ဘဲ တူညီေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းျဖင့္ ဆက္လက္သင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္လသင္ၾကားမႈအတြက္ ပ်က္ကြက္ေသာ စာသင္ရက္ ရက္ေပါင္း (၂၀) အတြက္ Online Remedial Class (အြန္လိုင္းျပန္လွန္သင္ၾကားျခင္းအတန္း)သို႔ အခ်ိန္ပို ျပန္လည္တက္ေရာက္၍ ပ်က္ကြက္သင္ခန္းစာမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းသင္ယူရမည္။ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းသင္ၾကားျခင္း အတြက္ သင္တန္းေၾကးသည္ HBL သင္တန္းေၾကး၏ တစ္လစာ က်သင့္သည့္အတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။
 • (၂)လ ေနာက္က်ၿပီးမွ အပ္ခဲ့လွ်င္ အတန္းသီးျခားခြဲ၍ သင္ၾကားမည္မဟုတ္ဘဲ တူညီေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းျဖင့္ ဆက္လက္သင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္လသင္ၾကားမႈအတြက္ ပ်က္ကြက္ေသာ စာသင္ရက္ ရက္ေပါင္း (၄၀) အတြက္ Online Remedial Class (အြန္လိုင္းျပန္လွန္သင္ၾကားျခင္းအတန္း) သို႔ အခ်ိန္ပို ျပန္လည္တက္ေရာက္၍ ပ်က္ကြက္သင္ခန္းစာမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းသင္ယူရမည္။ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းသင္ၾကား ျခင္းအတြက္ သင္တန္းေၾကးသည္ HBL သင္တန္းေၾကး၏ (၂)လစာ က်သင့္သည့္အတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။

Q24 – HBL အစီအစဥ္သို႔ တက္ေရာက္ရန္ (၂)လထက္ ပိုမိုေနာက္က်ပါက?

 • (၂)လထက္ ပို၍ေနာက္က်ပါက ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းသင္ၾကားရန္ အခ်ိန္ေလာက္ငွမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ (၇၅)ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္မီျခင္းမရွိျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ထိုေက်ာင္းသားအား HBL အစီအစဥ္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ပုံမွန္ေက်ာင္းမ်ား ျပန္ဖြင့္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းလက္ခံ၍ မရႏိုင္ေတာ့ပါ၊ ထို႔ေၾကာင့္ HBL အစီအစဥ္တြင္ (၂)လထက္ ပိုမိုေနာက္က်မည့္ ေက်ာင္းသားအတြက္ ေရွ႕ဆက္ပညာေရးအစီအစဥ္ကို မိမိတို႔၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Q25 – HBL အစီအစဥ္ကို မတက္ေရာက္ဘဲ ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္ခ်ိန္မွ တက္ေရာက္လိုလွ်င္?

 • ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္ခ်ိန္သည္ ဇြန္လဆန္းျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ပုံမွန္အတိုင္း ဆက္လက္တက္ေရာက္ ႏိုင္ပါသည္။
 • ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္ခ်ိန္သည္ ဇူလိုင္လဆန္း ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ပုံမွန္အတိုင္း ဆက္လက္တက္ေရာက္ ႏိုင္ေသာ္လည္း Remedial Class (ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းသင္ၾကားမႈအတန္း)ကို အြန္လိုင္းတြင္ အခ်ိန္ပိုျပန္လည္တက္ေရာက္၍ ပ်က္ကြက္သင္ခန္းစာမ်ားကို ေနာက္က်သည့္ (၁)လစာ သင္တန္းေၾကးေပးသြင္းၿပီး ျဖည့္ဆည္းသင္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္း သင္ၾကားမႈသင္တန္းေၾကးသည္ အတန္းအလိုက္ သတ္မွတ္ထားေသာ HBL သင္တန္းေၾကး(၁)လစာႏွင့္ တူညီသည္။
 • ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္ခ်ိန္သည္ ၾသဂုတ္လဆန္း ျဖစ္ခဲ့ပါက ပုံမွန္အတိုင္း ဆက္လက္ တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း Remedial Class (ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းသင္ၾကားမႈအတန္း)ကို အြန္လိုင္းတြင္ ျပန္လည္တက္ေရာက္၍ ပ်က္ကြက္သင္ခန္းစာမ်ားကို ေနာက္က်သည့္ (၂)လစာ သင္တန္းေၾကးေပးသြင္းၿပီး ျဖည့္ဆည္းသင္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္း သင္ၾကားမႈသင္တန္းေၾကးသည္ အတန္းအလိုက္ သတ္မွတ္ထားေသာ HBL သင္တန္းေၾကး(၂)လစာႏွင့္ တူညီသည္။
 • ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္ခ်ိန္သည္ ၾသဂုတ္လ ဒုတိယပတ္ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ (၇၅)ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္မီျခင္းမရွိသျဖင့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ လက္ခံ၍ မရႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ ေရွ႕ဆက္ပညာေရး အစီအစဥ္ကို မိမိတို႔၏အစီအစဥ္ျဖင့္ စီစဥ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အေသးစိတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံေၾကညာပါမည္။

ILBC Home-based Learning Programmme Registration ျပဳလုပ္ရန္ ေအာက္ပါလင့္ခ္သို႔ဝင္ပါ။