• 01-542982, 545720, 549106, 400156
  • info@ilbc.edu.mm, recdept@ilbc.edu.mm
  • ILBC

    IGCSE & A LEVEL SCHOOL

ILBC – SUMMER 2018

When:
March 19, 2018 @ 8:00 am – 8:00 am
2018-03-19T08:00:00-01:00
2018-03-19T08:00:00-01:00
ILBC - SUMMER 2018

🔎 Discover Summer!
🏫 Discover ILBC!

ILBC Summer English Course 2018!
ILBC ေႏြရာသီအဂၤလိပ္စာသင္တန္း ၂၀၁၈!

ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စားေနေသာ ILBC ေႏြရာသီသင္တန္းမ်ား လာပါျပီ။

ILBC မွ ၂၀၁၈ ေႏြရာသီ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားအား လာမည့္ မတ္လ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္စတင္ဖြင့္လွစ္မည္
ျဖစ္ပါေသာေျကာင့္ ယခုအခ်ိန္မွစတင္္၍ ေက်ာင္းအပ္္လက္ခံေနျပီျဖစ္ပါသည္။

ILBC ေႏြရာသီအဂၤလိပ္စာသင္တန္းကို တနလာၤေန႔မွေသာေျကာေန႕အထိဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ဤသင္တန္းကို စိတ္၀င္စား၍တက္ေရာက္လိုေသာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ မိမိျကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ သင္တန္းခ်ိန္ကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေျကာင္း အသိေပး အေျကာင္းျကားအပ္ပါသည္။
သင္တန္းခ်ိန္မ်ား မွာ

🕗>>> နံနက္သင္တန္းခ်ိန္ – (၈) နာရီ မွ (၁၁) နာရီအထိ၊ 🕚
🕛>>> ေန႕လည္သင္တန္းခ်ိန္- (၁၂) နာရီမွ (၃)နာရီအထိ ၿဖစ္ပါသည္။ 🕒

ေႏြရာသီအဂၤလိပ္စာသင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ ရရွိႏိုင္မည့္အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားမွာသင္တန္းတက္ေရာက္စဥ္ကာလအတြင္း အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ကို ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ေလ့လာျခင္းသာမကဘဲ အင္တာနက္အသံုးျပဳ၍ အဂၤလိပ္စာတတ္ကၽြမ္းမႈႈစြမ္းရည္တိုးတက္ လာေစရန္ေလ့လာျခင္း၊သီခ်င္းမ်ားသီဆိုျခင္းမွတဆင့္ အဂၤလိပ္စာေလ့လာျခင္းတို႕အျပင္စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ကိုယ္ကာယဖြံျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္အားကစားေလ့က်င့္ျခင္းတို႕လည္းပါ၀င္ပါသည္။

ထို႕ျပင္ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ေက်ာင္းစာျကည့္တိုက္သို႕သြားေရာက္၍လည္းအဂၤလိပ္စာဖတ္ျကားမႈစြမ္းရည္တိုးျမွင့္ေပးျခင္းႏွင့္၎တို႕၏အသက္အရြယ္ႏွင့္ဆီေလ်ာ္ေသာ ရုပ္ရွင္ပေရာဂ်က္မ်ားမွတဆင့္ အဂၤလိပ္စာနားလည္မႈစြမ္းရည္တိုးျမွင့္ေပးျခင္းတို႕ကိုလည္း အခါအခြင့္သင့္သလိုျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

ထိုမွ်သာမကဘဲ သျကၤန္ပြဲ၊ ေႏြရာသီေက်ာင္းကပြဲႏွင့္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားကိုလည္း ကေလးငယ္မ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ ပါ၀င္ဆင္ႏြဲျခင္းျဖင့္ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြအသစ္မ်ားေပါင္းဖြဲ႕၍ ေပ်ာ္ရႊင္စြာအတူတကြပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာအခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္းရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

ILBC တြင္ေႏြရာသီကာလအတြင္း ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားေပ်ာ္ရႊင္စြာ
အဂၤလိပ္စာလာေရာက္ေလ့လာဆည္းပူးျခင္းသည္မိမိတို႕၏ကိုယ္ပိုင္အဂၤလိပ္စာတတ္ကၽြမ္းမႈစြမ္းရည္ကိုတစ္ဆင့္ျခင္း တုိးျမွင့္ႏိုင္ရုံသာမက မိမိကိုယ္မိမိယံုျကည္မူကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္း၊ လူူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္အခ်ိန္ကို အက်ိဳးရွိရွိအသံုးခ်ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိျခင္းစသည့္ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားကို ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေႏြရာသီအဂၤလိပ္စာသင္တန္းတြင္ တက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ ရွိႏိုင္မည့္အခြင့္အေရးမ်ားမွာ

💵 ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေျကးေပးေဆာင္ရန္မလိုအပ္ျခင္း၊
📚- ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားကို ေမတၲာလက္ေဆာင္ရရွိႏိုင္ျခင္း၊
😎- စာသင္ခန္းငယ္မ်ားတြင္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေလေအးေပးစက္မ်ား တတ္ဆင္ထားသည့္အတြက္ သက္ေသာင့္သက္သာ စာေပမ်ားကိုေလ့လာဆည္းပူးႏုိင္ျခင္း၊
🚌-သင့္တင့္ေသာေက်ာင္းကားချဖင့္ ေက်ာင္းျကိဳ/ပို႕ အစီစဥ္ရွိျခင္း
📜-သင္တန္းျပီးဆံုးပါက သင္တန္းျပီးဆံုးေၾကာင္းလက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္မူကို အကဲျဖတ္ႏိုင္ေစရန္သင္တန္းတတ္ေရာက္ခ်ိန္ကာလ ၃လအတြင္း အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ ၂ျကိမ္ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲမ်ားတြင္ English four language skills တုိးတက္မႈ၊ Grammar မွန္ကန္မႈ ႏွင့္ Vocabulary မွန္ကန္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးပါသည္။ ထို႕အျပင္ Listening skills ႏွင့္ Speaking skills ကို သင္တန္းကာလအတြင္း အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေႏြရာသီအဂၤလိပ္စာသင္တန္းသည္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မူကို တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ဖြင့္လွစ္ေပးထားျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ English စာဘာသာရပ္ကို Beginner မွစတင္ကာ Advanced Level ထိတတ္ေရာက္ႏိုင္ရန္ဖြင့္လွစ္ေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူအသစ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိႏွင့္သင့္ေလ်ာ္သည့္ Level သို႕တတ္ေရာက္ႏိုင္ေစရန္ Placement Tests ကိုေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းမ်ားအားလံုးအတြက္ အသက္ ငါးႏွစ္အရြယ္မွစ၍ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံေနပါသည္။

ILBC မွ ၂၀၁၈ ေႏြရာသီ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားအား လာမည့္ မတ္လ(၁၉)ရက္ေန႔တြင္စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါေသာေျကာင့္ ယခုအခ်ိန္မွစတင္္၍ ေက်ာင္းအပ္္လက္ခံေနျပီျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႕ ဆက္သြယ္ စံုးစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

📱: ၀၁-၅၄၂၉၈၂ , ၅၄၅၇၂၀ , ၅၄၅၇၃၆ , ၄၀၀၁၅၆
🏫 :ILBC IGCSE & A LEVEL SCHOOL
လိပ္စာ၊ အမွတ္ ၃၄ ၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း, တာေမြ ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၊
📧: info@Ilbcedu.com , recdept@ilbcedu.com
📠 : +95(1)541040